Gesa: “Amb la prova pilot de la TUS el govern pretén desconnectar als barris del centre” .

-geSA

5.02.2016. Aquest matí a la roda de premsa el portaveu del PPC a l’Ajuntament de Sabadell ha afirmat “que la prova pilot de la xarxa d’autobusos que ha realitzat el govern pretén desconnectar als barris del centre de la ciutat.”

“La prova pilot de la TUS que s’està duent a terme ha estat valorada molt positivament pel govern municipal, aquesta modifica el trajecte de les línees que van del sud al nord de la ciutat, les principals de la xarxa, fent que es desviïn pel carrer Alfons XII i no anant la rambla, via més concorreguda.”

“No comprenem com el govern pot valorar de manera positiva aquesta modificació, mentre el veïns de Sabadell es segueixen lamentant de la xarxa d’autobusos locals, barris sencers sense connexió directe amb els hospitals, freqüències en hores puntes de més de 30 minuts… i ara l’últim desviant els autobusos que circulaven per la rambla, sembla que aquesta prova pretengui desconnectar als barris del centre de la ciutat.”

“S’ha de tenir en compte que els principals motius perquè els veïns dels barris es traslladen al centre són tres; per motius sanitaris, per compres o be escolars, doncs són molts els que estudien en centres del nucli, i si  els hi priven de poder-hi accedir amb transport públic s’incrementarà els desplaçaments en cotxe i dificultarà més la circulació en aquest punt.”

“El govern actual no ha fet els deures en la important matèria del transport públic, en els últims anys el servei de d’autobusos ha disminuït considerablement. No té sentit que Sabadell tingui una impressionant estació dels FGC al centre si a les proximitat no hi ha autobusos que fomentin la intermodalitat en els desplaçaments cap a les zones de la ciutat on no arribi el servei ferroviari.”

El PP denuncia que Govern municipal ignora les queixes dels ciutadans envers el canvi en el servei d’autobusos.

25.07.2014. El Partit Popular es mostra sorprès davant la publicació ahir de l’enquesta de satisfacció del servei d’autobusos de Sabadell valorat amb un 7.92 punts sobre 10.

Gesa: “La setmana passada des del nostre grup municipal demanàvem que es realitzes una enquesta als usuaris de la TUS per tal que es pogués estimar quina és el nivell de satisfacció d’aquests envers al canvi de línees i recorreguts implantats al desembre de 2013.”

“El que ens sorprèn és que la resposta del govern hagi estat publicar una enquesta elaborada fa pràcticament un any, agafant una mostra molt petita de la població i no tenint en compte els canvis realitzats a les línees.”

“La proposta que realitzàrem la passada setmana no tenia altre objectiu que el veure quina era la valoració que donaven els usuaris a la reforma del servei d’autobusos de l’any passat. Ho demanàvem ja que, com hem dit en diverses ocasions, des del primer moment en que la remodelació, qualificada com a millora, es va establir ens han arribat centenars de queixes: a través dels Consells de districte, que aquest ha estat un dels principals temes tractats i amb més preocupació, i també han estat molts els veïns que se’ns han acostat per mostrar-nos el seu descontentament amb el nou servei d’autobusos de Sabadell.”

“Evidentment, de la mateixa manera que nosaltres, el PSC és coneixedor del descontentament general amb el nou servei d’autobusos. El que el govern socialista pretén,  publicant aquestes dades,  és amagar i camuflar la desaprovació dels ciutadans davant la reforma de la TUS i simular que el canvi ha estat positiu.”

“Al veure publicats els resultats de l’enquesta el que ens qüestionem és que perquè si abans de la implantació de la reforma dels autobusos el govern ja havia realitzat l’estudi i se’n obtenien tan bons resultats, perquè un canvi en un servei que funcionava? Ha estat per una millora? O bé per un tema d’economitzar el servei, tal i com dèiem nosaltres?“

“Des del PP mantenim la nostra petició de realitzar un nou estudi en quant quina és el nivell de satisfacció dels usuaris, no agafant una petita mostra de les principals parades, que suposem que són les del centre, sinó amb una mostra més amplia abastant tots els sectors de la ciutat i desplaçant-se als barris perifèrics, que són qui més precisen d’un transport públic de qualitat. D’aquesta manera podran estimar quin ha estat el resultat verídic de les modificacions en el servei autobusos i de quina manera avaluen els ciutadans i ciutadanes els serveis públics que se’ls presten a nivell municipal.”

 

 

240714-TUS

El Partit Popular demana que es realitzi una enquesta als usuaris de la TUS per valorar el servei d’autobusos local.

Santos: “ Demanem que es realitzi una enquesta a tots els usuaris perquè puguin valorar els horaris i recorreguts dels autobusos tan els d’estiu com haituals”.

15.07.2014. La regidora  Cuca Santos ha informat que des del PP de Sabadell es demanarà al Govern local que es realitzi una enquesta als usuaris de la TUS per tal de valorar el servei d’autobusos locals.

Santos: “L’any passat el Govern del PSC va decidir fer una remodelació a la xarxa d’autobusos locals. Des del primer moment el Partit Popular va criticar aquesta proposta ja que érem molt escèptics a l’hora de qualificar aquesta mesura com a millora, tal i com feien ells.”

“Com ja varem dir aquesta proposta de millora no era res més que una manera més d’estalviar en un servei tan bàsic i essencial com aquest per una ciutat de més de 200.000 habitants com la de Sabadell.”

“Des de que es van fer els canvis de les línees, recorreguts i horaris dels autobusos el passat mes de novembre, els nostres representants de districte ha través dels consells que es celebren ens han traslladat la insatisfacció de molt dels veïns envers el canvi.”

“Transcorreguts aquestes mesos creiem que el govern s’hauria de preguntar quina és la valoració dels usuaris de la TUS després d’aquesta remodelació i és per això que demanem que a partir de setembre, un cop es recuperi l’horari habitual d’autobusos, es realitzi una enquesta a tots els usuaris perquè puguin valorar els horaris i recorreguts tan els d’estiu com els habituals. Esperem que aquesta serveixi com a punt d’inflexió al govern sobre quin és el nivell de satisfacció dels sabadellencs en quant el servei d’autobusos.”

 

 

TUS