El PP de Sabadell organitza una conferència explicativa sobre la LOMCE.

20.10.2014. El passat divendres al Centre Cívic de Ca n’Oriach el Partit Popular de Sabadell va organitzar un acte explicatiu sobre la Llei Orgànica sobre la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) on hi van assistir mig centenar de militants i veïns del barri.

L’acte va estar protagonitzat per la portaveu del PPC a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya, MªJosé García Cuevas i el membre de la Comissió d’Educació al Congrés i President del Partit Popular de Tarragona, Alejandro Fernández. També es va comptar amb la col·laboració de Carmen Morro, professora d’institut durant més de trenta anys, ara ja jubilada.

El portaveu a Sabadell, Esteban Gesa, va iniciar l’acte donant les gràcies als ponents i desitjant que la xerrada resolgui tots els dubtes dels participants que plantejava la criticada LOMCE.

Fernández va defensar que la nova llei aprovada al Congrés era imprescindible, ja que Espanya és un dels països a la cua d’Europa a nivell educatiu. I era el moment de fer una reforma ja que ha quedat demostrat que la antiga llei (LOGSE) no funciona. El diputat sostén que la LOMCE pretén donar igualtat d’oportunitats a tots els alumnes independentment de la posició econòmica en que es trobin les seves famílies, recuperar la qualitat educativa que s’ha perdut durant els últims vint-i-tres anys, premiant l’excel·lència i l’esforç dels alumnes i retornant als professors l’autoritat i potestat que els hi correspon.

Per la seva part, García Cuevas, va explicar que, al contrari que es projecte, en l’última Avaluació Internacional d’Estudiants de la OCDE (PISA 2012), Catalunya es troba a la meitat de la taula  de resultats de les CCAA tan en ciències, en matemàtiques com comprensió lectora.

A més, la diputada també va informar que aquesta llei no suprimeix l’immersió lingüística i encara menys l’educació en català, sinó que el que pretén és que tots els alumnes d’arreu d’Espanya hagin adquirit els mateixos coneixements per obtenir el certificat d’Educació Obligatòria independentment del seu territori,  i que ,per tant, ha de ser el Govern central qui valori amb els mateixos paràmetres a tots els alumnes i no els seus respectius governs autonòmics. D’altra banda també va aclarir que l’únic que imposa la Llei a la Conselleria d’Educació de la Generalitat és a seguir la legalitat, i oferir com a mínim un centre educatiu públic bilingüe per zona d’escolarització a aquells pares que ho sol·licitin.

Per finalitzar, la ex professora, Carmen Morro, va intervenir per explicar la seva experiència personal en el món de la docència, demanant als pares i avis assistents que, davant de la crisi de valors existents d’avui en dia, s’eduqués als nens i nois des de casa ensenyant-los els valors del respecte i de l’esforç, argumentant que l’educació del futur de la societat està repartida al 50% entre l’escola i els pares.

 

 

 

LOMCE 2