El Partit Popular demana que s’obrin més sales d’estudi durant el període d’exàmens .

vapor badia12.02.2016. El Partit Popular de Sabadell a través del seu portaveu a l’Ajuntament de Sabadell ha comunicat que el seu grup  presentarà una moció al ple municipal de febrer per demanar al govern local la realització d’un nou Pla de director de Biblioteques que inclogui l’obertura de noves sales d’estudi amb un horari més ampli de l’actual durant el període d’exàmens d’universitats i centres de batxillerat i formació professional.

Gesa: “ Creiem que l’Ajuntament de Sabadell ha de responsabilitzar-se d’aportar espais adequats per l’estudi i els recursos necessaris  on els joves puguin compartir l’hàbit d’estudi. Actualment només tres de les set biblioteques municipals gaudeixen d’un horari especial de sala d’estudi, i tan sols la Vapor Badia i la Biblioteca de Ponent tenen un horari nocturn fins les 12 de la nit únicament durant el mes de gener.”

“El Pla  director de Biblioteques 2006-2011 tractava de la construcció i consolidació d’una xarxa de biblioteques municipals equipant la ciutat amb set infraestructures bibliotecàries i atorgava a l’Ajuntament la funció d’establir els horaris d’aquestes instal·lacions, mesura que engany reclamava la ciutat.  Transcorreguts deu anys des de l’aprovació del pla, les necessitats de Sabadell també han evolucionat i tot i tenint un equipament de biblioteques complet creiem que és necessari un nou pla que optimitzi els recursos ja existents.”

“Les sales d’estudi ofertades per l’Ajuntament no satisfan la demana real dels estudiants sabadellencs que degut a l’avaluació continuada dels plans d’educació precisen d’equipaments per l’estudi durant pràcticament tot el curs acadèmic.”

“Creiem necessari i per tant així ho demanarem al pròxim ple municipal   l’inici d’un nou pla director de biblioteques que s’adapti a les noves necessitats de la ciutat  i contempli l’ampliació de  sales d’estudi durant períodes de temps més prolongats, bé sigui a les sales d’estudis de les biblioteques o bé en altres sales municipals.”