El Partit Popular demana que no s’utilitzin els centres educatius per la transmissió als alumnes de idees polítiques.

27Ies-Pau-Vila.09.2017 El portaveu del Grup Municipal del Partit Popular informa que un nombre
considerable de pares i mares de diferents escoles de Sabadell ens ha fet arribar al
Partit Popular la seva preocupació i neguit per les informacions i comunicats que es
donen als seus fills i filles o comunicats que es fan arribar a les famílies sobre els fets
que aquests darrers dies estan succeint a Catalunya.
”Les famílies ens han manifestat que el seu malestar no és d'índole
política sinó que consideren que l'Educació ha de ser educar en la llibertat i que els
seus fills filles, quan sigui més grans, arribin, per si mateixos, a les
seves pròpies conclusions.” –afirma Gesa-.
Gesa: “Des del Partit Popular exigim que no s'aprofiti l'estada dels alumnes en un
Centre Educatiu per a la transmissió d'uns valors o unes idees que només són
compartides i defensades per uns determinats partits polítics i unes determinades
entitats. És a dir que no són les compartides per tots els ciutadans i ciutadanes i que
no estan recollides en les lleis bàsiques, que en Catalunya són l'Estatut i la
Constitució.”
”Aquestes actuacions són més greus com més petits són els infants especialment
quan, per la seva edat, no té la capacitat de diferenciar el que és l'opinió d'una
persona, de com són les coses en realitat.
El portaveu popular demana que als centres escolars no hi hagi banderes, símbols,
manifests, informacions o propagandes exclusives d'un determinat pensament.
Només han de ser aquells que representen i corresponen a l'estructura i institucions
comunes de tots els ciutadans. ”
Gesa afirma que confien “plenament en la gran majoria de docents i en la seva
professionalitat, que en aquests moments convulsos en què estem vivint continuaran
educant en els valors democràtics de diàleg, convivència i respecte a totes les
opinions i creences i sabran protegir als nostres infants i joves del risc de
fragmentació dins dels Centres Educatius i de la societat catalana en general.”

El Partit Popular demana que s’obrin més sales d’estudi durant el període d’exàmens .

vapor badia12.02.2016. El Partit Popular de Sabadell a través del seu portaveu a l’Ajuntament de Sabadell ha comunicat que el seu grup  presentarà una moció al ple municipal de febrer per demanar al govern local la realització d’un nou Pla de director de Biblioteques que inclogui l’obertura de noves sales d’estudi amb un horari més ampli de l’actual durant el període d’exàmens d’universitats i centres de batxillerat i formació professional.

Gesa: “ Creiem que l’Ajuntament de Sabadell ha de responsabilitzar-se d’aportar espais adequats per l’estudi i els recursos necessaris  on els joves puguin compartir l’hàbit d’estudi. Actualment només tres de les set biblioteques municipals gaudeixen d’un horari especial de sala d’estudi, i tan sols la Vapor Badia i la Biblioteca de Ponent tenen un horari nocturn fins les 12 de la nit únicament durant el mes de gener.”

“El Pla  director de Biblioteques 2006-2011 tractava de la construcció i consolidació d’una xarxa de biblioteques municipals equipant la ciutat amb set infraestructures bibliotecàries i atorgava a l’Ajuntament la funció d’establir els horaris d’aquestes instal·lacions, mesura que engany reclamava la ciutat.  Transcorreguts deu anys des de l’aprovació del pla, les necessitats de Sabadell també han evolucionat i tot i tenint un equipament de biblioteques complet creiem que és necessari un nou pla que optimitzi els recursos ja existents.”

“Les sales d’estudi ofertades per l’Ajuntament no satisfan la demana real dels estudiants sabadellencs que degut a l’avaluació continuada dels plans d’educació precisen d’equipaments per l’estudi durant pràcticament tot el curs acadèmic.”

“Creiem necessari i per tant així ho demanarem al pròxim ple municipal   l’inici d’un nou pla director de biblioteques que s’adapti a les noves necessitats de la ciutat  i contempli l’ampliació de  sales d’estudi durant períodes de temps més prolongats, bé sigui a les sales d’estudis de les biblioteques o bé en altres sales municipals.”