El Partit Popular demana que s’obrin més sales d’estudi durant el període d’exàmens .

vapor badia12.02.2016. El Partit Popular de Sabadell a través del seu portaveu a l’Ajuntament de Sabadell ha comunicat que el seu grup  presentarà una moció al ple municipal de febrer per demanar al govern local la realització d’un nou Pla de director de Biblioteques que inclogui l’obertura de noves sales d’estudi amb un horari més ampli de l’actual durant el període d’exàmens d’universitats i centres de batxillerat i formació professional.

Gesa: “ Creiem que l’Ajuntament de Sabadell ha de responsabilitzar-se d’aportar espais adequats per l’estudi i els recursos necessaris  on els joves puguin compartir l’hàbit d’estudi. Actualment només tres de les set biblioteques municipals gaudeixen d’un horari especial de sala d’estudi, i tan sols la Vapor Badia i la Biblioteca de Ponent tenen un horari nocturn fins les 12 de la nit únicament durant el mes de gener.”

“El Pla  director de Biblioteques 2006-2011 tractava de la construcció i consolidació d’una xarxa de biblioteques municipals equipant la ciutat amb set infraestructures bibliotecàries i atorgava a l’Ajuntament la funció d’establir els horaris d’aquestes instal·lacions, mesura que engany reclamava la ciutat.  Transcorreguts deu anys des de l’aprovació del pla, les necessitats de Sabadell també han evolucionat i tot i tenint un equipament de biblioteques complet creiem que és necessari un nou pla que optimitzi els recursos ja existents.”

“Les sales d’estudi ofertades per l’Ajuntament no satisfan la demana real dels estudiants sabadellencs que degut a l’avaluació continuada dels plans d’educació precisen d’equipaments per l’estudi durant pràcticament tot el curs acadèmic.”

“Creiem necessari i per tant així ho demanarem al pròxim ple municipal   l’inici d’un nou pla director de biblioteques que s’adapti a les noves necessitats de la ciutat  i contempli l’ampliació de  sales d’estudi durant períodes de temps més prolongats, bé sigui a les sales d’estudis de les biblioteques o bé en altres sales municipals.”

 

 

 

L’educació dels nostres joves ha de ser una prioritat de tots els que es dediquen al servei públic.

 

Marta Brullet, presidenta de Noves Generacions de Sabadell i candidata número 5 reclama al Govern municipal que creï el marc legal adequat per contribuir en l’educació. 
  • La Presidenta de Noves Generacions de Sabadell i candidata número 5 pel PP de Sabadell, ha declarat que “és necessari fomentar l’estudi entre els nostres joves i és per això que cal apostar per les Biblioteques Municipals com a lloc d’estudi, on es faciliti un espai adequat, a més dels recursos materials necessaris i on els joves puguin compartir l’hàbit de l’estudi i l’ inquietud per aprendre”.

 

12.04.11.- La candidata número 5, Marta Brullet ha esmentat que apropant-se època d’exàmens, els joves universitaris emigren cap a les Biblioteques. Partint de les realitats de que cada vegada més centres i universitats aposten per l’avaluació continuada degut al Pla Bolonya, cada cop més latent en els plans universitaris, i que molts dels nostres joves cursen els seus estudis fora de la ciutat, seria necessari ampliar el número de Biblioteques Municipals de Sabadell que ofereixen un horari especial nocturn.

 

Actualment està vigent el Pla de Biblioteques 2006-2011 que atorga a l’Ajuntament la funció d’establir els horaris d’aquestes instal·lacions. És per aquest motiu que el Partit Popular reclama mantenir l’oferta de Biblioteques obertes en horari nocturn durant tot l’any, o al menys una per districte, ja que en aquests moments, de les 8 Biblioteques Municipals amb les que compta Sabadell, només 3 d’elles (Biblioteca Vapor Badia, Nord i Sud) gaudeixen d’aquest horari especial.