29 noviembre, 2011

Sánchez-Camacho anuncia que Millo continuarà com a portaveu del PPC al Parlament de CatalunyaSánchez-Camacho anuncia que Millo continuará como portavoz del PPC en el Parlament de CataluñaLa presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho,ha anunciat avui, després que ho hagi acordat per unanimitat el Comitè deDirecció del PPC, que Enric Millo continuarà com a portaveu del PPC alParlament de Catalunya, renunciant així al seu escó al Congrés dels Diputats.En aquest sentit, Sánchez-Camacho ha agraït a Millo la seva generositat i ha destacatla importància de la seva tasca “en una etapa en la que el PPC jugarà un paperclau en la governabilitat de Catalunya”. Així, ha assegurat que “el PPC seguiràexercint una oposició responsable, crítica i constructiva”.

Per a la presidenta del PPC, “elsresultats de les eleccions generals a Espanya i Catalunya han produït un nouescenari amb una majoria sòlida del PP que  permet formar un govern que prengui decisionsper crear ocupació i sortir de la crisi i a Catalunya el PP adquireix un paperclau per seguir exercint la seva responsabilitat com a oposició constructiva”. Enaquest sentit, ha afirmat que “el PP buscarà fórmules de diàleg i entesa amb delGovern de la Generalitat amb el Govern de l’Estat i aquí el PPC tindrà un paperfonamental en la interlocució amb el govern presidit per Mariano Rajoy”.

Sánchez-Camacho ha mostrat la sevasatisfacció perquè “el PPC ha aconseguit representació en les quatre provínciescatalanes amb la singular importància de la recuperació del diputat de Girona”.Així, ha assegurat que  “els gironins hanfet confiança a l’equip i al projecte del PP aconseguint els uns resultatshistòrics”. En aquesta línia, ha manifestat que Concepció Veray –actual portaveudel PPC a l’Ajuntament de Girona i qui prendrà possessió de l’acta com adiputada al Congrés per Girona- “com a gran coneixedora dels problemes delsgironins, sabrà representar els interessos de Girona al Congrés amb total eficàciai donar compliment al programa amb el que el PPC es va presentar a leseleccions”.La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado hoy, después de que lo haya acordado por unanimidad el Comité de Dirección del PPC, que Enric Millo continuará como portavoz del PPC en el Parlament de Cataluña, renunciando así a su escaño en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Sánchez-Camacho ha agradecido a Millo su generosidad y ha destacado la importancia de su labor “en una etapa en la que el PPC jugará un papel clave en la gobernabilidad de Cataluña”. Así, aseguró que “el PPC seguirá ejerciendo una oposición responsable, crítica y constructiva”.

Para la presidenta del PPC, “los resultados de las elecciones generales en España y Cataluña han producido un nuevo escenario con una mayoría sólida del PP que permite formar un gobierno que tome decisiones para crear empleo y salir de la crisis y en Cataluña el PP adquiere un papel clave para seguir ejerciendo su responsabilidad como oposición constructiva”. En este sentido, afirmó que “el PP buscará fórmulas de diálogo y entendimiento con el Gobierno de la Generalitat con el Gobierno del Estado y aquí el PPC tendrá un papel fundamental en la interlocución con el gobierno presidido por Mariano Rajoy”.

Sánchez-Camacho ha mostrado su satisfacción porque “el PPC ha conseguido representación en las cuatro provincias catalanas con la singular importancia de la recuperación del diputado de Girona”. Así, aseguró que “los gerundenses han dado su confianza al equipo y al proyecto del PP consiguiendo unos resultados históricos”. En esta línea, manifestó que Concepción Veray-actual portavoz del PPC en el Ayuntamiento de Girona y que tomará posesión del acta como diputada en el Congreso por Girona-”como gran conocedora de los problemas de los gerundenses, sabrá representar los intereses de Girona en el Congreso con total eficacia y dar cumplimiento al programa con el que el PPC se presentó a las elecciones”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!