21 abril, 2010

‘Rodríguez Ponga i Jordi Cornet presideixen la comissió d’immigració del Partit Popular de Catalunya’‘Rodríguez Ponga y Jordi Cornet presiden la comisión de inmigración del Partido Popular de Cataluña’Aquesta comissió es va crear fa un mes en el seno del partit a Catalunya i està dirigida per la responsable d’immigració del PPCEsta comisión se creó hace un mes en el seno del partido en Cataluña y está dirigida por la responsable de inmigración del PPC, Susana Clerici, el portaveu parlamentari del PPC, Rafael López, i els responsables territorials de la matèria del partit a Catalunya.

En la reunió d’avui, han avaluat la situació de les polítiques dirigides tant a la integració dels immigrants, com a la lluita contra la immigració il·legal a Catalunya i Espanya.

Així mateix, s’ha començat a elaborar propostes per al programa electoral autonòmic. Els principals temes tractats han estat el padró municipal, els pisos pastera i els problemes generats pels horaris comercials dels establiments regentados per immigrants., Susana Clerici, el portavoz parlamentario del PPC, Rafael López, y los responsables territoriales de la materia del partido en Cataluña.

En la reunión de hoy, han evaluado la situación de las políticas dirigidas tanto a la integración de los inmigrantes, como a la lucha contra la inmigración ilegal en Cataluña y España.

Asimismo, se ha empezado a elaborar propuestas para el programa electoral autonómico. Los principales temas tratados han sido el padrón municipal, los pisos patera y los problemas generados por los horarios comerciales de los establecimientos regentados por inmigrantes.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!