26 junio, 2013

El Partit Popular de Sabadell considera el Pla de l’Habitatge és de “cartró-pedra”“És un catàleg de bones voluntats però pràcticament no recull mesura que avui dia i de forma imminent, pugui fer-se efectiva”

“En la signatura d’un conveni entre Ajuntament i Entitats Bancàries o la implantació de la finestreta única d’atenció per part dels serveis municipals de l’habitatge, creiem el nostre Consistori ja hauria d’haver fet els deures”

El Partit Popular de Sabadell ha presentat un plec de consideracions al Pla de l’Habitatge doncs creu aquest no dóna resposta real a la problemàtica latent a la ciutat.

Gesa: “Ens sorprèn que altres Grups Municipals expressin la seva satisfacció en el document presentat per l’equip de Govern doncs el mateix no deixa de ser de cartró pedra, és a dir, és un catàleg de bones voluntats però pràcticament no recull mesura que avui dia i de forma imminent, pugui fer-se efectiva”

 “Les deficiències del Pla es poden resumir en tres grans blocs. Per començar, si analitzem la despesa anual prevista en relació a aquest any i els dos vinents, observarem es produeix una disminució pressupostària, precisament durant les etapes on més latent es manifesta la problemàtica”

“En segon lloc, quasi totes les mesures que es contemplen, es troben supeditades a línies de finançament que hipotèticament altres Administracions oferiran. Significa doncs, que les actuacions en matèria d’habitatge a la nostra ciutat, només es realitzaran si Administracions com la Diputació de Barcelona, la Generalitat o el Ministeri de Foment, que precisament no es troben en una de les millors situacions financeres,  se’n recorden de nosaltres.”

“Per últim, l’equip de Govern presenta com a innovadores i pendents d’aplicació, mesures que en altres municipis, alguns d’ells governats també pel PSC, ja estan implantades i són efectives.“

“La signatura d’un conveni entre Ajuntament i Entitats financeres o la implantació de la finestreta única d’atenció per part dels serveis municipals de l’habitatge, són mesures que ja haurien de trobar-se vigents i així doncs considerem, el nostre Consistori ja fa tard en el compliment dels seus deures.”

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!