27 abril, 2010

Jordi Cornet insta el PSC a garantir l’austeritat i la pluralitat en la pròxima campanya autonòmicaJordi Cornet insta al PSC a garantizar la austeridad y la pluralidad en la próxima campaña autonómicaEl secretari general del PPC i director de campanya, Jordi Cornet, ha entregat al director de campanya del PSC, Jaume Collboni, un decàleg amb propostes per la propera campanya autonòmica en la que insta al PSC a garantir l’austeritat i la pluralitat.
Cornet ha considerat que “enmig d’una crisi econòmica que afecta particularment molts ciutadans i famílies catalanes, les institucions públiques i els partits polítics no podem estar al marge d’aquesta realitat”. Per aquest motiu, ha demanat fer “un exercici d’austeritat, d’ètica i de transparència en la propera campanya electoral”.

Així mateix, ha demanat estendre aquesta austeritat “molt més enllà de la campanya electoral”. Segons Cornet “molts mesos abans de la convocatòria electoral tant les institucions com els partits polítics, es troben abocats a una intensa campanya de comunicació que és, en la majoria dels casos, on es realitza la major part de la despesa econòmica”. Per això, ha reclamat  “un pacte per a reduir les despeses electorals, com a mínim, sis mesos abans de la contesa electoral”.
Per altra banda, Jordi Cornet ha reclamat “realitzar debats per televisió i ràdio oberts a totes les cadenes i emissores entre candidats dels diferents partits amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya”. En aquest sentit, ha destacat que “els temes de debat haurien de ser els cinc principals problemes que afecten els catalans, segons es desprengui del sondeig d’opinió del Centre d’Estudis d’Opinió”.
Finalment, el secretari general ha insistit en la necessitat de garantir “la màxima igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans de comunicació públics”. En aquest sentit, ha manifestat la necessitat d’evitar “el tracte de privilegi actual dels partits de govern”.

El secretario general del PPC y director de campaña, Jordi Cornet, ha entregado al director de campaña del PSC, Jaume Collboni, un decálogo con propuestas para la próxima campaña autonómica en la que insta al PSC a garantizar la austeridad y la pluralidad.

Cornet ha considerado que “en medio de una crisis económica que afecta particularmente muchos ciudadanos y familias catalanas, las instituciones públicas y los partidos políticos no podemos estar al margen de esta realidad”. Por este motivo, ha pedido hacer “un ejercicio de austeridad, de ética y de transparencia en la próxima campaña electoral”.

Asimismo, ha pedido extender esta austeridad “mucho más allá de la campaña electoral”. Según Cornet “muchos meses antes de la convocatoria electoral tanto las instituciones como los partidos políticos, se encuentran abocados a una intensa campaña de comunicación que es, en la mayoría de los casos, donde se realiza la mayor parte del gasto económico”. Por ello, ha reclamado “un pacto para reducir los gastos electorales, como mínimo, seis meses antes de la contienda electoral”.

Por otra parte, Jordi Cornet ha reclamado “realizar debates por televisión y radio abiertos a todas las cadenas y emisoras entre candidatos de los diferentes partidos con representación parlamentaria en el Parlamento de Cataluña”. En este sentido, ha destacado que “los temas de debate deberían ser los cinco principales problemas que afectan a los catalanes, según se desprenda del sondeo de opinión del Centro de Estudios de Opinión”.

Finalmente, el secretario general ha insistido en la necesidad de garantizar “la máxima igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación públicos”. En este sentido, ha manifestado la necesidad de evitar “el trato de privilegio actual de los partidos de gobierno”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!