30 junio, 2011

Esteban Gesa, portaveu del Grup Municipal Popular afirma que l’Ajuntament de Sabadell s’ha ajustat el cinturó i hem de seguir així, sent els polítics responsables i predicant amb l’exemple”Des del Grup Municipal Popular, durant la campanya, hem escoltat els nostres veïns de tots els barris de la nostra ciutat, Sabadell. I defenent el nostre programa electoral, ens hem compromès a ajustar-nos el cinturó i així ho hem transmès a l’Ajuntament i ho transmetem a tots els sabadellencs.

L’Ajuntament, com a institució representativa de la veu del poble, i els polítics com a representants d’aquest,  hem de predicar amb l’exemple en la delicada situació econòmica actual que travessem.

En el Partit Popular de Sabadell, ja hem començat a treballar pels ciutadans del nostre municipi, hem lluitat i defensat una política d’austeritat dins de l’Administració i així s’ha començat a fer des de Sabadell reduint les remuneracions dels càrrecs electes, el nombre de tinències d’alcaldia i altres òrgans del nostre consistori. Tot i així, Esteban Gesa, portaveu del Grup municipal popular afegeix que aquest és el primer pas i molt significatiu, però no pot ser l’últim: cal reduir en despeses supèrflues com son, per exemple, les partides de publicitat institucional sempre preservant les prestacions socials dels ciutadans com son l’educació i la sanitat.

Des del Constistori sabadellenc s’ha d’optimitzar la despesa pública, ser eficients i eficaços amb aquesta i aprendre a fer més amb menys.

Celebra’t el Ple extraordinari per aprovar la proposta de cartipàs municipal per als propers quatre anys, des de el Partit Popular de Sabadell volem expressar la nostra conformitat i satisfacció en quant l’equip de govern s’ha fet eco de les mesures que s’han impulsat des del nostre partit, per tal d’ apostar per l’austeritat i la transparència.

No només apostem per l’austeritat també ho fem per la transparència. Cal assolir el més alt grau de transparència desenvolupant un portal per a la transparència de la gestió pública, augmentant l’ informació als ciutadans a través dels mitjans informàtics i complint l’objectiu de l’estabilitat pressupostària evitant l’endeutament del sector públic.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!