25 julio, 2014

El PP denuncia que Govern municipal ignora les queixes dels ciutadans envers el canvi en el servei d’autobusos.25.07.2014. El Partit Popular es mostra sorprès davant la publicació ahir de l’enquesta de satisfacció del servei d’autobusos de Sabadell valorat amb un 7.92 punts sobre 10.

Gesa: “La setmana passada des del nostre grup municipal demanàvem que es realitzes una enquesta als usuaris de la TUS per tal que es pogués estimar quina és el nivell de satisfacció d’aquests envers al canvi de línees i recorreguts implantats al desembre de 2013.”

“El que ens sorprèn és que la resposta del govern hagi estat publicar una enquesta elaborada fa pràcticament un any, agafant una mostra molt petita de la població i no tenint en compte els canvis realitzats a les línees.”

“La proposta que realitzàrem la passada setmana no tenia altre objectiu que el veure quina era la valoració que donaven els usuaris a la reforma del servei d’autobusos de l’any passat. Ho demanàvem ja que, com hem dit en diverses ocasions, des del primer moment en que la remodelació, qualificada com a millora, es va establir ens han arribat centenars de queixes: a través dels Consells de districte, que aquest ha estat un dels principals temes tractats i amb més preocupació, i també han estat molts els veïns que se’ns han acostat per mostrar-nos el seu descontentament amb el nou servei d’autobusos de Sabadell.”

“Evidentment, de la mateixa manera que nosaltres, el PSC és coneixedor del descontentament general amb el nou servei d’autobusos. El que el govern socialista pretén,  publicant aquestes dades,  és amagar i camuflar la desaprovació dels ciutadans davant la reforma de la TUS i simular que el canvi ha estat positiu.”

“Al veure publicats els resultats de l’enquesta el que ens qüestionem és que perquè si abans de la implantació de la reforma dels autobusos el govern ja havia realitzat l’estudi i se’n obtenien tan bons resultats, perquè un canvi en un servei que funcionava? Ha estat per una millora? O bé per un tema d’economitzar el servei, tal i com dèiem nosaltres?“

“Des del PP mantenim la nostra petició de realitzar un nou estudi en quant quina és el nivell de satisfacció dels usuaris, no agafant una petita mostra de les principals parades, que suposem que són les del centre, sinó amb una mostra més amplia abastant tots els sectors de la ciutat i desplaçant-se als barris perifèrics, que són qui més precisen d’un transport públic de qualitat. D’aquesta manera podran estimar quin ha estat el resultat verídic de les modificacions en el servei autobusos i de quina manera avaluen els ciutadans i ciutadanes els serveis públics que se’ls presten a nivell municipal.”

 

 

240714-TUS

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!