11 marzo, 2014

El Partit Popular de Sabadell defensa la constitucionalitat i necessitat de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local  • Aquesta llei s’aprovà dins les competències que constitucionalment corresponen a l’Estat dins l’article 149.1 de la Constitució
  • la LARSAL potència les Administracions Locals en quant són les més properes al ciutadà i estableix els mecanismes per a garantir la prestació dels serveis públics i la seva sostenibilitat econòmica

 

 

05.03.2014. Ahir el Ple Municipal va aprovar un dictamen que “inicia la tramitació” per a la formalització d’un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 27/2013 de 27 de desembre, per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LARSAL).

 

El portaveu popular Esteban Gesa, en declaracions referents a la qüestió senyala: “cal recordar que aquesta nova Lle s’aprovà dins les competències que constitucionalment corresponen a l’Estat dins l’article 149.1 de la Constitució amb l’objecte d’adequar les competències i l’estructura de l’Administració local al principi d’estabilitat pressupostària previst en l’article 135 de la nostra Carta Magna i la LO d’estabilitat pressupostària”

Gesa: “Amb tal finalitat, la LARSAL potència les Administracions Locals en quant són les més properes al ciutadà i estableix els mecanismes per a garantir la prestació dels serveis públics i la seva sostenibilitat econòmica. Crec que aquesta és la màxima garantía de l’autonomia local que tant diuen defensar les altres formacions polítiques”.

Gesa: “Aquesta reforma era essencial per a adequar les estructures organitzatives i de funcionament de les administracions als criteris d’estabilitat i sostenibilitat i al control del dèficit públic.”

“Aquesta llei suposa sigui la primera vegada que s’imposen controls efectius per a evitar el dèficit excessiu i no només això, sinó que s’aporten els instruments legals adequats per afavorir i propiciar la bona gestió”.

El portaveu popular, per finalitzar, en referència al conveni que ha signat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, assegura és un pas molt significatiu doncs permet a la FEMP, que representa a més de 7.000 entitats locals, pugui exercir en condicions la seva tasca de cooperació i representació dels interessos dels governs locals i per a que pugui col·laborar en el desenvolupament de les polítiques nacionals i de la Unió Europea buscant l’ interès general de les mateixes.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!