16 julio, 2010

Cornet: “Els que ens sentim tan catalans com espanyols som la immensa majoria silenciosa” Cornet: “Los que nos sentimos tan catalanes como españoles somos la inmensa mayoría silenciosa”  •  “Vull una Catalunya democràtica, que suma, que no va al notari, que no està d’acord amb el Tinell i que no exclou els que no pensen com la classe predominant”  

 

El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Jordi Cornet, ha manifestat durant el seu discurs d’inauguració de l’escola d’estiu del PP que “els que ens sentim tan catalans com espanyols som la immensa majoria silenciosa que conforma una Catalunya plural dins d’Espanya “. En aquest sentit, Cornet ha dit que “no hi ha una Catalunya d’esquerres o nacionalista, reivindicativa i independentista, hi ha una Catalunya plural dins d’Espanya”.

Per això el secretari general del PPC ha insistit que “vol una Catalunya democràtica, que és aquella que suma i no va al notari, aquella que no està d’acord amb l’exclusió del Tinell, que no exclou els que no pensen com la classe predominant. Aquesta Catalunya democràtica és en la que vull que creixin els meus fills i els fills de tots els catalans “. Per Cornet, “el secret no està en una Catalunya reivindicativa, el secret està en la suma dels catalans amb la resta dels espanyols” i ha posat com a exemple la selecció espanyola de futbol.

Cornet que ha lamentat que “estem ara en els pitjors moments d’enfrontament de Catalunya amb la resta d’Espanya”, ha assegurat que “amb Alicia vénen temps nous: temps en què un nen estudiant a Vic tindrà les mateixes oportunitats d’estudiar espanyol i anglès que un altre nen d’una escola privada de Barcelona; temps en què un comerç de la Vall d’Aran no serà multat per dir-Sport Sky en anglès, els Mossos d’Esquadra no tindran por que es crea més la versió del delinqüent que la de l’agent de l’autoritat, els comerços tindran els mateixos horaris, sense importar l’origen del comerciant, tots els catalans, els d’aquí i els vinguts d’altres racons del món, tindran els mateixos drets però també les mateixes obligacions “.

Així mateix, Cornet ha afegit que “no vull una Catalunya en què els catalans, pel simple fet de ser catalans, hagin de pagar més que la resta dels espanyols. A la pujada de l’IVA hem de sumar, a Catalunya, la pujada de l’IRPF autonòmic, el de transmissions patrimonials, actes jurídics documentat i el de vehicles especials “.

Per tot això el secretari general ha demanat “a tots els catalans que ens sentim espanyols que es donin compte que en aquestes autonòmiques ens juguem molt, no només el futur de Catalunya, sinó també el d’Espanya. El canvi a Espanya comença a Catalunya i només amb un aire nou de pluralitat a Catalunya canviarà Espanya “.

  • “Quiero una Cataluña democrática, que suma, que no va al notario, que no está de acuerdo con el Tinell y que no excluye a los que no piensan como la clase predominante”

 
El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Jordi Cornet, ha manifestado durante su discurso de inauguración de la escuela de verano del PP que “los que nos sentimos tan catalanes como españoles somos la inmensa mayoría silenciosa que conforma una Cataluña plural dentro de España”. En este sentido, Cornet ha dicho que “no existe una Cataluña de izquierdas o nacionalista, reivindicativa e independentista, existe una Cataluña plural dentro de España”.
 
Por ello el secretario general del PPC ha insistido en que “quiere una Cataluña democrática, que es aquella que suma y no va al notario, aquella que no está de acuerdo con la exclusión del Tinell, que no excluye a los que no piensan como la clase predominante. Esta Cataluña democrática es en la que quiero que crezcan mis hijos y los hijos de todos los catalanes”. Para Cornet, “el secreto no está en una Cataluña reivindicativa, el secreto está en la suma de los catalanes con el resto de los españoles” y ha puesto como ejemplo la selección española de fútbol.
 
Cornet que ha lamentado que “estemos ahora  en los peores momentos de enfrentamiento de Cataluña con el resto de España”, ha asegurado que “con Alicia vienen tiempos nuevos: tiempos en los que un niño estudiante en Vic tendrá las mismas oportunidades de estudiar español e inglés que otro niño de una escuela privada de Barcelona; tiempos en los que un comercio de la Vall d’Aran no será multado por llamarse Sport Sky en inglés; los Mossos de Esquadra no tendrán miedo a que se crea más la versión del delincuente que la del agente de la autoridad; los comercios tendrán los mismos horarios, sin importar el origen del comerciante; todos los catalanes, los de aquí y los venidos de otros rincones del mundo, tendrán los mismos derechos pero también las mismas obligaciones”.
 
Asimismo, Cornet ha añadido que “no quiero una Cataluña en la que los catalanes, por el simple hecho de ser catalanes, tengan que pagar más que el resto de los españoles. A la subida del IVA tenemos que sumar, en Cataluña, la subida del IRPF autonómico, el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentado y el de vehículos especiales”.
 
Por todo ello el secretario general ha pedido “a todos los catalanes que nos sentimos españoles que se den cuenta que en estas autonómicas nos jugamos mucho, no sólo el futuro de Cataluña, sino también el de España. El cambio en España empieza en Cataluña y sólo con un aire nuevo de pluralidad en Cataluña cambiará España”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!