El Partit Popular demana que no s’utilitzin els centres educatius per la transmissió als alumnes de idees polítiques.

27Ies-Pau-Vila.09.2017 El portaveu del Grup Municipal del Partit Popular informa que un nombre
considerable de pares i mares de diferents escoles de Sabadell ens ha fet arribar al
Partit Popular la seva preocupació i neguit per les informacions i comunicats que es
donen als seus fills i filles o comunicats que es fan arribar a les famílies sobre els fets
que aquests darrers dies estan succeint a Catalunya.
”Les famílies ens han manifestat que el seu malestar no és d'índole
política sinó que consideren que l'Educació ha de ser educar en la llibertat i que els
seus fills filles, quan sigui més grans, arribin, per si mateixos, a les
seves pròpies conclusions.” –afirma Gesa-.
Gesa: “Des del Partit Popular exigim que no s'aprofiti l'estada dels alumnes en un
Centre Educatiu per a la transmissió d'uns valors o unes idees que només són
compartides i defensades per uns determinats partits polítics i unes determinades
entitats. És a dir que no són les compartides per tots els ciutadans i ciutadanes i que
no estan recollides en les lleis bàsiques, que en Catalunya són l'Estatut i la
Constitució.”
”Aquestes actuacions són més greus com més petits són els infants especialment
quan, per la seva edat, no té la capacitat de diferenciar el que és l'opinió d'una
persona, de com són les coses en realitat.
El portaveu popular demana que als centres escolars no hi hagi banderes, símbols,
manifests, informacions o propagandes exclusives d'un determinat pensament.
Només han de ser aquells que representen i corresponen a l'estructura i institucions
comunes de tots els ciutadans. ”
Gesa afirma que confien “plenament en la gran majoria de docents i en la seva
professionalitat, que en aquests moments convulsos en què estem vivint continuaran
educant en els valors democràtics de diàleg, convivència i respecte a totes les
opinions i creences i sabran protegir als nostres infants i joves del risc de
fragmentació dins dels Centres Educatius i de la societat catalana en general.”

NNGG Vallès Occidental condena las violentas y antidemocráticas situaciones sufridas por Joves de SCC.

Ataque SCC14.03.2017 Desde la Junta de Noves Generacions Vallès Occidental queremos mostrar nuestro más firme rechazo y condena a los acontecimientos vividos por Joves de Societat Civil Catalana en la Universidad Autónoma de Barcelona que una vez más han tenido que ser escoltados y protegidos por la seguridad privada del campus. No se puede aceptar que en un campus universitario, espacio de libertad, debate de ideas y pedagogía de valores, se lleven a cabo quemas de banderas constitucionales, coacciones a universitarios y amenazas.

Es lamentable que en pleno siglo XXI se coarte la libertad de expresión, se ataque a la nación española mediante la quema de su bandera y se proliferen gritos con marcado ánimo de ofender y faltar el respeto. Existen múltiples canales para demostrar la inconformidad de las ideas y uno de ellos es la política como nosotros, sin faltar el respeto a nadie, sin coartar la libertad de expresión y respetando el Estado de derecho. El peso de la ley debe caer sobre ellos ya que sin ley no hay estado, organizaciones con marcado carácter antisistema y borroka como el SEPC deberían de responder de la destroza de mobiliario público, amenazas y coacciones ante la Ley.

Reclamamos e instamos al Rector, al conjunto de la comunidad educativa, a la fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que condenen y actúen sin ningún tipo de complejo para acabar con estos energúmenos que llevan a cabo ataques gratuitos contra la libertad de expresión, el estado de derecho y la democracia.

   Junta de Noves Generacions Vallès Occidental

Gesa (PP) demana solucions immediates i reals a la problemàtica de Can Puiggener

11.11.2016. Gesa: “Aquesta setmana hem conegut que el sr. Rafael Ribo ha entrat d’ofici a la problemàtica de  Can Puiggener desprès de les denúncies rebudes pels veïns del barri demanant informació sobre la situació.”

esteban-gesa-11-nov-16“S’ha de recordar que al maig de 2013 el ple municipal va aprovar la moció presentada per aquest grup municipal referent al tema de Can Puiggener on s’acordaren els següents punts: més policia, retirar les ajudes socials prestades per l’Ajuntament a les persones que la convivència al barri, demanar a les entitats financeres que prenguessin mesures legals en les ocupacions de les vivendes de la seva propietats, el compliment de les ordenances municipals relatives a la prohibició de instal·lació a les façanes d’antenes, revisions al padró municipal per detectar els denominats pisos patera.”

“ El govern local de llavors, format pel PSC no van prendre les mesures acordades, però el govern actual ha continuat amb la inacció. Suposem que és deguda a que membres del seu equip qualificaven al 2013 aquesta proposta, que era simplement que van traslladar el veïns del barri, com un discurs incendiari i oportunista del Partit Popular.”

“Juli Fernández ha declarat que no s’ha d’estigmatitzar el barri, però vull remarcar que és el mateix govern qui crea l’estigma no afrontant els problemes ja enquistats que pateix Can Puiggener de brutícia, dificultats de convivència veïnal, manca de seguretat, ocupacions il·legals, tràfic de drogues… dubtant de la veracitat de les queixes i mirant cap un altre costat.”

“Tan l’Ajuntament, com l’associació de veïns, com la policia local coneixent perfectament quins són els col·lectius i les persones causants dels conflictes,  qui són els que dificulten i compliquen la vida als veïns de bé provocant que aquests hagin de marxar cap a un altre punt de la ciutat.”

“Malgrat això m’ofereixo a l’equip de govern a acompanyar-los al barri de Can Puiggener, ja que dubto molt que alguns regidors sàpiguen on és i hauran de posar el GPS, perquè puguin verificar amb els seus propis ulls que la problemàtica sobre la es queixen fa tants anys els veïns existeix i és real.”

“Anuncio també que si no es prenen mesures oportunes per revertir la problemàtica aquest grup municipal presentarà al ple una moció de el consens de veïns perquè l’Ajuntament actuí, prengui cartes a l’assumpte i faci complir les ordenances municipals.”

 

 

 

El Partido Popular pide que se realice una encuesta en las escuelas para valorar el grado de satisfacción e la elección de centro.

Gesa: “La rigidez del sistema de puntos y la zonificación escolar hace que muchos padres no elijan el centro escolar según sus preferencias, si no teniendo cuenta las posibilidades de entrar según los puntos asignados”.

05.07.2016. El Partido Popular ha analizado los datos de la preinscripción escolar para la matriculación de primaria y secundaria en los centros públicos y concertados de Sabadell.

“En datos totales no parece haber un problema en la adjudicación de plazas dentro de la primera opción, apunta el Portavoz de la formación, pues según datos porcentuales el 94,3% de los alumnos han sido asignados en los centros elegidos en primer lugar, un 1,9% en segunda opción y un 2,4% no se le ha asignado plaza en ninguno de los dos primeros centros elegidos”

Pero si se analizan los datos por áreas territoriales e incluso por centros escolares, se detectan problemas que se diluyen en las macro cifras. En las escuelas del centro 45 alumnos han quedado fuera de su primera y segunda opción en el caso de la oferta de P3, o 18 alumnos en la zona de Can Llong no han podido entrar en la primera escuela elegida. En el caso de la ESO ha habido institutos como la Escola Industrial, en el que 35 alumnos han quedado fuera de la oferta de 1º de la ESO o 21 en el Joan Oliver.

En el otro extremo, hay escuelas que han dejado 20 plazas libres en P3 y hasta 40 plazas sin cubrir en el caso de secundaria.

La rigidez del sistema de puntos y la zonificación escolar hace que muchos padres no elijan el centro escolar según sus preferencias, si no teniendo cuenta las posibilidades de entrar según los puntos asignados. Pero a pesar de ello, siguen siendo relevantes las diferencias entre la oferta  y la demanda de algunos centros educativos.

“Por ello pedimos que al inicio del próximo curso  desde la Concejalía de Educación se elabore una encuesta que valore la satisfacción real  de los padres en la adjudicación del centro escolar donde han sido matriculados sus hijos y se les pregunte si en caso de no verse limitados por el sistema de puntos, hubiesen elegido otra escuela”.

“Es necesario, concluye Gesa, qué la realización de dicha encuesta se haga en un proceso público y transparente y que los resultadosconsideraciones finales se reporten al Consell Escolar y al Departament de Ensenyament de la Generalitat para poder ser analizados”.

 

El Partido Popular pide a la Generalitat que invierta en infraestructuras sanitarias.

Taul_30.05.2016. El Pla  Sanitari del Vallés Occidental que en el 2008 presentó la Generalitat, contemplaba una batería de proyectos y recursos para paliar el déficit sanitario. El principal e imprescindible era la construcción de un hospital que  prestaría servicio a Cerdanyola, Ripollet, Montcada y Barberà con 200 camas. Y también se preveía, la apertura de nuevos CAP  en Sabadell (como el de Can Llong) o nuevos equipamientos para la tercera edad.

Todas estas medidas se quedaron guardadas en el cajón de las buenas intenciones debido a la crisis económica.

El Parc Taulí es el hospital de referencia de 11 poblaciones del Vallés Occidental, y presta asistencia a una población de más de 400.000 habitantes. Actualmente el ratio de camas está muy por debajo de la ratio nacional y autonómica y se han incrementado las listas de espera y el colapso de urgencias médicas.

“Todos estamos de acuerdo que urge solucionar la crisis del sector público sanitario y recuperar el nivel de infraestructuras materiales de todos los ámbitos asistenciales, opina el Portavoz del Partido Popular. Aunque tenemos serias dudas de que el actual Gobierno de la Generalitat contemple en sus presupuestos las partidas necesarias para llevarlas a cabo, pues en la actualidad son otras sus prioridades como los 100 millones de euros destinados en los presupuestos a las famosas estructuras de su estado imaginario”.

“El único proyecto que hasta ahora nos ha presentado el gobierno de la Generalitat, es el de romper todos los convenios con las clínicas privadas sin presentar una alternativa para atender la asistencia que hasta ahora prestaban. Es urgente y necesario un nuevo hospital para el Vallès Occidental, y si no se quiere contar con las concertación de hospitales o clínicas privadas, deberán construir uno nuevo”.

“La solución es retomar el proyecto del Hospital Ernest Lluch, por eso desde el Partido Popular exigimos a la Generalitat que se contemple su construcción en la actual legislatura y que se retomen los proyectos del  Pla  Sanitari del Vallés Occidental”.

“Todos compartimos el deseo de mantener en la mejor forma posible nuestro Estado del Bienestar y que nuestra sanidad pública siga siendo un referente internaciona”l.

 

“Pero para ello hay que hablar menos, y hacer más. Primero fomentar políticas que la hagan sostenible, creando empleo y cotizantes, y segundo facilitando la red necesaria sanitaria. Los ciudadanos quieren que se les atienda con diligencia y calidad, el que sea en un centro público o concertado, créanme, a la inmensa mayoría les da exactamente igual, y así lo dicen todas las encuestas”.

“Si han decido marginar la red sanitaria privada, entonces deberán presentar alternativas plausibles y sostenibles. Cuando dejen de mezclar política con sanidad quizá podamos llegar a acuerdos. Mientras tanto todo será tan vano, concluye Gesa”.

 

 

 

Gesa: “L’Ajuntament de Sabadell no ha de ser el prestador de la Generalitat de Catalunya”.

13.05.2016. Aquest matí el Conseller de Salut, Antoni Comín, conjuntament amb l’Alcalde Juli Fernández ha anunciat que l’Ajuntament de Sabadell prestarà quatre milions d’euros a la Generalitat de Catalunya per obrir 96 nous llits i per millorar el servei d’urgències del Parc Taulí.

Gesa: “És sorprenent i indignant a la vegada, que el sr. Juli Fernández anuncií que els impostos dels sabadellencs aniran destinats a fer de prestamistes al Departament de Salut. La Generalitat de Catalunya té moltes portes tancades per buscar finançament i ara sembla que els municipis dirigits pels mateixos partits que la Generalitat hauran de ser el bancs d’aquesta.”

“Estem totalment d’acord en que el Parc Taulí rebi més inversions per millorar el servei, però aquesta és una competència de la Generalitat, i per tant se n’ha de fer càrrec aquesta institució.”

“Aquestes pràctiques d’afavorir als seus mateixos en comptes de a la ciutat no s’allunyen massa del les de l’antic alcalde Bustos quan governava el tripartit, pràctiques molt similars a la d’avui per no dir idèntiques, i és que aquesta és una altra mostra que Sabadell té un govern continuista només rebatejat.”

“Crec que l’Alcalde no ha fet tots els deures que té amb la ciutat, en comptes de prestar més diners a la Generalitat hauria d’estar reclamant els més de 17 milions d’euros de deute que té amb la ciutat. Si el que ha dit avui és cert que segons tresoreria hi ha un romanent, en primer lloc se’ns hauria d’haver comunicat a la resta de grups de l’oposició, i que no ens en haguem d’assabentar a través de la premsa com sempre, i en segon lloc aquest hagués pogut servir per invertir-los en la ciutat o bé per no pujar els tributs municipals, tal com han fet. Com s’explica als ciutadans que la pujada dels seus impostos hagin servit per fer de prestadors a la Generalitat, és escandalós.”

“Amb aquestes actituds, està netejant les vergonyes del govern de la Generalitat, sembla que només estigui fent mèrits amb els seus companys de govern, oblidant-se del que realment és important, Sabadell”

El Partido Popular defenderá a través de una moción la continuidad de las Diputaciones.

Gesa: “Las Diputaciones son elementos clave para la vertebración nacional”.

11.03.2016. El Partido Popular presentará una moción para exigir al futuro Gobierno de la Nación la continuidad de las Diputaciones Provinciales.

En los pactos post electorales que han firmado PSOE y Ciudadanos se habla de la desaparición de las Diputaciones Provinciales, comenta el Portavoz de la formación. Creemos que proponer está medida sólo puede deberse al desconocimiento o a la pura demagogia.  El papel de la Diputaciones Provinciales ha sido determinante en el desarrollo de las competencias y la prestación de más y mejores servicios a los municipios.

Dado que a lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.

Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la gestión local.

Provincias, municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.

Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para combatir la despoblación.

Por ello desde el Partido Popular revindicamos el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.

 

El Partit Popular demana que s’obrin més sales d’estudi durant el període d’exàmens .

vapor badia12.02.2016. El Partit Popular de Sabadell a través del seu portaveu a l’Ajuntament de Sabadell ha comunicat que el seu grup  presentarà una moció al ple municipal de febrer per demanar al govern local la realització d’un nou Pla de director de Biblioteques que inclogui l’obertura de noves sales d’estudi amb un horari més ampli de l’actual durant el període d’exàmens d’universitats i centres de batxillerat i formació professional.

Gesa: “ Creiem que l’Ajuntament de Sabadell ha de responsabilitzar-se d’aportar espais adequats per l’estudi i els recursos necessaris  on els joves puguin compartir l’hàbit d’estudi. Actualment només tres de les set biblioteques municipals gaudeixen d’un horari especial de sala d’estudi, i tan sols la Vapor Badia i la Biblioteca de Ponent tenen un horari nocturn fins les 12 de la nit únicament durant el mes de gener.”

“El Pla  director de Biblioteques 2006-2011 tractava de la construcció i consolidació d’una xarxa de biblioteques municipals equipant la ciutat amb set infraestructures bibliotecàries i atorgava a l’Ajuntament la funció d’establir els horaris d’aquestes instal·lacions, mesura que engany reclamava la ciutat.  Transcorreguts deu anys des de l’aprovació del pla, les necessitats de Sabadell també han evolucionat i tot i tenint un equipament de biblioteques complet creiem que és necessari un nou pla que optimitzi els recursos ja existents.”

“Les sales d’estudi ofertades per l’Ajuntament no satisfan la demana real dels estudiants sabadellencs que degut a l’avaluació continuada dels plans d’educació precisen d’equipaments per l’estudi durant pràcticament tot el curs acadèmic.”

“Creiem necessari i per tant així ho demanarem al pròxim ple municipal   l’inici d’un nou pla director de biblioteques que s’adapti a les noves necessitats de la ciutat  i contempli l’ampliació de  sales d’estudi durant períodes de temps més prolongats, bé sigui a les sales d’estudis de les biblioteques o bé en altres sales municipals.”

 

 

 

Gesa: “L’estat dels Merinals segueix sent deplorable.”

MERNINALS01.10.2015. Gesa: “Des del PP de Sabadell ja denunciàrem durant tota la passada legislatura el deplorable estat en el que es trobava la ciutat, a més reiterem que aquesta situació s’agreuja a mesura que t’allunyes del centre i t’apropes al barris.”

“Amb el canvi de govern del mes de juny la situació no només no ha millorat si no que ha empitjorat;  es segueix acumulant la brossa i la deixalla pels carrers, les carreteres segueixen mal asfaltades, plenes de sots que fan perillar la circulació de vehicles i vianants.”

“Un clar exemple són els veïns dels Merinals, ja el mes d’abril ens van fer arribar les nombroses queixes sobre l’estat en que es trobava el seu barri i ara, passats sis mesos ens han tornat a traslladar el seu descontentament.”

“Els veïns s’han tornat a trobar en que després de presentar més d’una vintena d’instàncies a l’Ajuntament l’única resposta que han rebut ha estat d’agraïment per la col·laboració sense resoldre cap de les demandes.”

“Creiem que la situació d’aquestes persones és del tot insostenible, s’està posant en  risc la salut d’algunes. Les queixes dels veïns venen donades per la manca de manteniment de la zona per part de l’Administració local. Existeixen al carrer Sicília una arbres pollancres que pel seu mal estat originen al·lèrgies i problemes  respiratoris, a més també posen en perill la seguretat dels veïns que habiten a les vivendes més pròximes a quests, ja que les arrels dels arbres estan aixecant el ferm i s’introdueixen dins les parets i del clavegueram.”

“ A aquest problemes s’hi ha d’afegir la manca de seguretat  que pateix  al barri com són la ocupació d’algunes cases buides, que mentre enganxen els subministraments generen brutícia que llencen a les explanades i compliquen la convivència entre veïns.”

“Alhora una comunitat  de propietaris i veïns pròxims a la plaça de les Illes Cies, es troben en el manteniment del mobiliari urbà com el de la plantes i arbres és insuficient a la plaça.”

“Trobem els problemes que estan patint són deguts a la total desídia del govern, ja que existeix una solució tan senzilla com tallar els arbres en mal estat  i garantir la seguretat del barri en comptes d’ignorar les demandes dels veïns.”

 

 

Programa Electoral Partido Popular

 

SABADELL,

 

POR EL BUEN CAMINO.

 

 POPULARES SABADELL

 

 

 

Índice

 

 1. PRESENTACIÓN
 2. ECONOMÍA
 3. SERVICIOS SOCIALES
 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 5. FAMILIA
 6. EDUCACIÓN
 7. CULTURA
 8. JUVENTUD
 9. NUESTROS MAYORES
 10. DISCAPACIDAD
 11. IGUALDAD
 12. INMIGRACIÓN
 13. MEDIO AMBIENTE
 14. SEGURIDAD CIUDADANA
 15. DEPORTE
 16. ANIMALES
 17. EL AYUNTAMIENTO
 18. URBANISMO

 

 

Presentación

Estimado/a amigo/a,

Como bien sabes, Sabadell ha vivido una legislatura convulsa, la operación Mercurio salpicó el buen nombre de nuestra ciudad y la sombra de la corrupción y las malas prácticas políticas han enturbiado el desarrollo de la vida municipal.

Es hora de abrir las ventanas y dejar entrar aire nuevo en la Plaza de Sant Roc, de renovar la forma de hacer política, de encaminar a la ciudad a una nueva etapa,  una etapa en la que los ciudadanos cuenten por igual, vivan en el barrio que vivan, procedan de donde procedan, hablen la lengua que hablen.

Es hora de llevar a Sabadell por el buen camino. Un camino seguro y fiable, no exento de obstáculos ni de dificultades. Pero desde el Partido Popular no los evitaremos, los afrontaremos con decisión y valentía, pues así es como se alcanzan los objetivos y es la única forma de llegar a nuestro destino.

No vamos a mentir diciendo que tenemos la receta para hacer desaparecer todos los problemas de los ciudadanos, no existen varitas mágicas. Es fácil hacer promesas, lo difícil es cumplirlas. Porque a veces el cumplir esas promesas implica un sacrificio y un desgaste que un dirigente debe asumir y yo estoy dispuesto a hacerlo.

Queremos que Sabadell no se desvíe de la senda de la recuperación económica, que sus recursos se distribuyan con equidad, pensando en todos los ciudadanos y no en cálculos partidistas. Que su Alcalde gobierne por la unidad y la concordia y no se embarque en experimentos secesionistas que nos lleven al enfrentamiento y la inestabilidad.

EGP15

 

Para mí es un honor encabezar la lista del Partido Popular y aspirar a ser el próximo Alcalde de Sabadell. Juntos podemos hacer de nuestra ciudad un referente, un ejemplo de buen gobierno. Por ello te pido que nos ayudes a lograrlo el próximo día 24 de mayo votando al Partido Popular.

  Gracias por tu confianza, 

Esteban Gesa Para

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA

HACIENDA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

 1. Impulsaremos la reducción del tipo impositivo.
 2. Fomentaremos el aumento de bonificaciones a las familias numerosas y monoparentales.
 3. Propondremos una bonificación de hasta un 75% a los sujetos de más de 45 años en situación de paro de larga duración.
 4. Se propondrá una bonificación de hasta un 75% a los jubilados, mayores de 65 años, cuya renta familiar no supere el SMI.

 Impuesto sobre Actividades Económicas

 1. Propondremos el aumento de la bonificación a aquellos sujetos pasivos que tributen por cuota municipal i que hayan incrementado en un 10% su plantilla de trabajadores con contrato indefinido.
 2. Promoveremos la actitud emprendedora, aumentando las bonificaciones, incluso incluyendo en la exención durante el primer período a las nuevas  medianas y pequeñas empresas.
 3. Promoveremos una bonificación del impuesto a los menores de 30 años, que abran por primera vez un negocio.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica

 1. Revisaremos el cuadro de tarifas del impuesto.
 2. Impulsaremos una bonificación de hasta el 15% a favor de los vehículos que sean propiedad de un empresario individual o de una PYME que tengan su sede social en la ciudad.
 3. Incluiremos una bonificación del 30% del impuesto a favor de los vehículos que sean propiedad de un autónomo o de una PYME con sede social en la ciudad, que se haya constituido en el periodo impositivo anterior.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

 1. Propondremos una bonificación de hasta un 75% a favor de aquellas construcciones que requieran reformas con antigüedad superior a 25 años.
 2. Impulsaremos la inclusión de una bonificación del 25% a favor de aquellas obras en la residencia habitual, cuyos propietarios se encuentren parados.

Tasa por el servicio de retirada y inmovilización de vehículos y objetos de la vía pública y estada al depósito municipal.

 1. Propondremos la revisión y la disminución del 1% de la tasa.

 

Tasa por la prestación de servicios de prevención y gestión de los residuos municipales

 1.  Propondremos la rebaja del 1% de la cuota tributaria domiciliaria en todos los tramos.

Tasa sobre los servicios del  Cementerio Municipal

 1. Propondremos la congelación de la tasa durante los dos primeros años

Tasa para la utilización privativa, para los aprovechamientos especiales y para los servicios en mercados municipales.

 1. Propondremos la congelación durante el primer  año de esta tasa .
 2. Promoveremos la anulación del pago de traspaso de paradas entre padres e hijos, así como la bonificación del 50% a los traspasos producidos entre abuelos y nietos y entre hermanos.

 Tasa para la ocupación de paradas en los encantes situados en terrenos de uso público

 1.   Promoveremos la reducción de la cuota tributaria en todas las tarifas.

 

 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

 1.  Fomentaremos la creación de empleo aumentando las  ayudas y los incentivos económicos a las  empresas que contribuyan a la creación de nuevos puestos de trabajo
 2. Impulsaremos los talleres de empleo y la generación de políticas para ayudar a las personas quieran iniciar una nueva empresa.
 3.  Fomentaremos el aumento de la cualificación profesional de los desempleados a través de cursos formativos.
 4.  Facilitaremos las apertura de nuevas empresas agilizando los trámites burocráticos y suprimiendo otros.
 5. Los pequeños comercios y los autónomos que  inicien actividad en la ciudad tendrán seis meses para regularizarla.

COMERCIO

 1. Promocionaremos del plan del comercio de proximidad, como fórmula de dinamización del comercio en la que el sector público y privado actúen de forma coordinada.
 2.  Promoveremos las actuaciones necesarias para facilitar la instalación de nuevos comercios en la ciudad, así como de grandes marcas comerciales en el Parque empresarial de Sant Pau del Riu-Sec.
 3. Potenciaremos los diferentes ejes comerciales de la ciudad.
 4. Promocionaremos el aprovechamiento del espacio de la Fira de Sabadell para su rentabilidad.
 5. Facilitaremos áreas de estacionamiento gratuito para fomentar el comercio en las principales zonas.

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES

 1. Garantizamos las ayudas a la emergencia social: alimentación, vivienda y suministros.
 2. Ayudaremos a las familias que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo o a parados de larga duración a través de bonificaciones en el IBI.
 3. Vincularemos las ayudas sociales a personas desempleadas a la búsqueda activa de empleo y a un comportamiento cívico.
 4. Revisaremos, para su ampliación,  el número de becas comedor.
 5. Modificaremos la accesibilidad a las ayudas sociales, vinculándolas a unos años mínimos de empadronamiento en la ciudad.
 6. Fomentaremos la apertura de un albergue municipal.
 7. Impulsaremos las ayudas y subvenciones a entidades que dedican su labor a la atención de personas con menos recursos.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 1. Seguiremos potenciando las políticas de ayudas y subvenciones a las distintas asociaciones ciudadanas, sin discriminaciones, facilitándoles los instrumentos necesarios que posibiliten su funcionamiento.
 2. Fomentaremos el voluntariado entre la ciudadanía.
 3. Impulsaremos un Plan para fomentar entre los más jóvenes un voluntariado en el ámbito de servicios sociales.

FAMILIA

 1. Daremos prioridad a las familias como eje de la sociedad, potenciando el plan de ayuda a las familias.
 2. Fomentaremos la ampliación de recursos municipales destinados a potenciar la conciliación familiar-laboral.
 3. Impulsaremos medidas económicas, sociales y culturales para garantizar la protección de la maternidad.
 4. Promoveremos la adaptación de los horarios de las guarderías municipales a las demandas reales de los padres.
 5. Fomentaremos la creación de ayudas especiales para la contratación de canguros para las familias numerosas  y monoparentales, que dispongan de menos recursos,

 

EDUCACIÓN

 1.  Defenderemos la libertad de las familias en la elección del centro escolar y de la lengua vehicular en la que se educa a sus hijos.
 2. Facilitaremos las herramientas necesarias a  los padres que deseen solicitar la enseñanza bilingüe.
 3. Impulsaremos actividades para promover valores como  el respeto, la responsabilidad, el civismo, el esfuerzo, el mérito, la exigencia, la convivencia, la solidaridad y la colaboración.
 4. Estableceremos una política de tolerancia cero contra la violencia, el acoso y el tráfico de drogas en los centros escolares y sus entornos.
 5. Exigiremos la construcción de los centros planificados.
 6. Fomentaremos el aumento de plazas en los cursos impartidos en nuestra  escuela oficial de idiomas municipal.
 7. Impulsaremos subvenciones y ayudas  para aquellos menores de 16 años que por motivos económicos no puedan realizar actividades extraescolares a fin de que, si lo desean, puedan realizarlas.
 8. Revisaremos  y modificaremos los criterios de puntuación para la asignación del centro escolar, creando una única zona escolar.
 9. Entendemos la escuela como organismo de enseñanza, por lo tanto, rechazaremos las actitudes y actividades que politicen a los menores en los centros escolares.

 CULTURA

 1. Fomentaremos una programación cultural bilingüe y acorde con la realidad  plural de la ciudad.
 2. Impulsaremos la bajada de precios de los teatros municipales para que pueda abarcar  toda la ciudadanía.
 3. Incrementaremos el apoyo a todos los grupos de cultura popular tradicional.
 4. Potenciaremos los museos de la ciudad  como el Museo de Arte, el Museo de Historia,  el Museo del Gas, etc. Así como sus actividades y exposiciones.
 5. Fomentaremos la realización de exposiciones, de todas las modalidades artísticas, en las salas de la ciudad.
 6. Impulsaremos la celebración de actuaciones al aire libre, como en el anfiteatro de Parc Catalunya, de grupos pop y rock,   conciertos de jazz, grupos folklóricos y danza, para que Sabadell pueda ser un referente de cultura y ocio.

JUVENTUD

 1. Impulsaremos la creación de ayudas e incentivos económicos para los empresarios que generen nuevos puestos de trabajo  dirigidas a los jóvenes.
 2. Estudiaremos la ampliación de la apertura del horario nocturno y de fin de semana de las diferentes bibliotecas municipales durante el período de exámenes.
 3. Crearemos un espacio para los jóvenes durante la Fiesta Mayor.
 4. Intensificaremos las campañas informativas y educativas contra las drogas.
 5. Incrementaremos las ayudas para el acceso a la vivienda de los jóvenes.
 6. Adaptaremos los horarios de los equipamientos municipales a las necesidades de los jóvenes.
 7. Fomentaremos las actividades de intercambio educativo y cultural a nivel nacional y europeo.

 

 INFANCIA

 1. Defenderemos los derechos de los niños y promoveremos iniciativas locales a favor de la infancia.
 2. Desarrollaremos programas para detectar cualquier situación de desprotección de los niños en general y en particular, de detección de pobreza extrema y necesidades básicas.
 3. Fomentaremos la presencia policial en el área de lo colegios, con el máximo alcance posible de  centros, para dotar de mayor seguridad a los menores.

 

 NUESTROS MAYORES 

 1.  Trabajaremos para incrementar el número plazas de residencias públicas.
 2. Promoveremos políticas de ayudas municipales para  los el pago de los suministros  y impuestos locales a los jubilados cuya pensión sea inferior al SMI.
 3. Impulsaremos las actividades dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de la dependencia.
 4. Promoveremos las actividades al aire libre para nuestros mayores como programas de rehabilitación y deportivos.
 5. Apostaremos por la creación de un carné Sénior Municipal

 

DISCAPACIDAD 

 1. Defenderemos la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad
 2. Continuaremos fomentando y potenciando las políticas de subvenciones y ayuda a las asociaciones existentes y de nueva creación que se ocupan por las personas con discapacidad.
 3. Potenciaremos  el conocimiento y la participación ciudadana de estas asociaciones.

 

IGUALDAD 

 1. Potenciaremos la atención, social, psicológica, legal y de seguimiento a las víctimas de la violencia de género desde el Ayuntamiento.
 2. Fomentaremos el empleo para la mujer a través de tallares de búsqueda activa de empleo y realización de currículos y entrevistas, prestando especial atención a las mujeres entre 45 y 65 años.
 3. Defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, promoveremos las actuaciones destinadas a luchar por una igualdad efectiva.
 4. Promoveremos planes de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

 

INMIGRACIÓN

 1. Defenderemos una inmigración legal, integrada y coherente, con igualdad de derechos y obligaciones.
 2. Impulsaremos programas específicos para facilitar a las personas extranjeras el conocimiento sobre nuestras leyes, normas, valores, usos y costumbres, con atención especial a las mujeres.
 3. Ejerceremos mayor control a los comercios que incumplen la normativa y generan competencia desleal.
 4. Fomentaremos una participación más directa de los residentes extranjeros  en la vida política y social de la ciudad.
 5. Promoveremos la igualdad entre personas extranjeras y autóctonos.
 6. Rechazaremos los símbolos religiosos que atenten contra los derechos de la mujer y no tengan cabida en nuestra cultura.
 7. Impulsaremos centros de participación e integración como puntos de encuentro y convivencia.

 

MEDIO AMBIENTE 

 1. Incrementaremos la vigilancia de ruidos, estableciendo un red de control de contaminación acústica.
 2. Redactaremos un Plan de acción para la Sostenibilidad Municipal.
 3. Trabajaremos para el cumplimento de la normativa ambiental vigente y mejorar la calidad del aire de Sabadell.
 4. Realizaremos campañas de información y sensibilización a la ciudadanía sobre las buenas prácticas medioambientales.
 5. Trabajaremos para ofrecer a la ciudadanía información sobre el estado de contaminación de Sabadell, con la mayor frecuencia de actualización posible, a través de la página web.
 6. Revisaremos y ampliaremos ayudas fiscales de carácter medioambiental.
 7. Potenciaremos el Punt blau.
 8. Estudiaremos un Plan de energías renovables.
 9. Incentivaremos el ahorro y la eficiencia.

 SEGURIDAD CIUDADANA

 1. Impulsaremos la creación de la policía de proximidad en los barrios.
 2. Fomentaremos el aumento de la plantilla de Policía Municipal acorde al ratio poblacional.

ANIMALES

 1.  Defenderemos la lucha contra el maltrato animal.
 2. Realizaremos campañas informativas y de sensibilización sobre el abandono animal, potenciando la adopción de animales que se encuentren en la protectora municipal.
 3. Disminuiremos la tasa para la inscripción de mascotas en el registro municipal.
 4. Impulsaremos  un plan para la mejora de las zonas de paseo de los animales de compañía así como la limpieza de este.

 DEPORTE

 1. Fomentaremos el deporte base en Sabadell, así como intensificaremos la educación y el civismo en el deporte.
 2. Colaboraremos con las distintas entidades deportivas para fomentar la cooperación entre la Administración y estas.
 3. Impulsaremos un plan de subvenciones a extraescolares deportivas.

 

EL AYUNTAMIENTO 

 1.   Realizaremos una política de austeridad  suprimiendo todos los  gastos superfluos de la Administración.
 2.  Modificaremos el Reglamento Orgánico Municipal para que el Pleno trate únicamente propuestas  de sus competencias.
 3. Fomentaremos que toda la documentación municipal esté disponible tanto en catalán como en castellano, sin previa solicitud de los ciudadanos.
 4. Aplicaremos rigurosidad, sensatez y prudencia en la elaboración de los presupuestos.
 5.  Nos comprometemos con la transparencia en la gestión, por eso nuestros cargos electos antes de tomar posesión de su cargo harán públicos sus bienes. También habrán de hacer pública durante los años de mandato su Declaración de la Renta.
 6. Mensualmente publicaremos la agenda pública de los cargos electos.
 7. Fomentaremos las citas y reuniones de la ciudadanía con los concejales.

 

URBANISMO

ESPACIO PÚBLICO

 1. Trabajaremos para la creación del carril bus en la Gran Vía.
 2. Impulsaremos la rehabilitación del pavimento de los arcenes así como el de las aceras y la restauración de los alcorques.
 3. Mantendremos e intensificaremos el mantenimiento y la conservación de los parques y jardines de nuestra ciudad.
 4. Estudiaremos un plan de movilidad automovilista para reducir los atascos recurrentes en la ciudad durante las horas punta.
 5. Trabajaremos para que los radares urbanos sean señalizados para prevenir accidentes de tráfico

 TRANSPORTE URBANO

 1. Trabajaremos para garantizar un transporte público de calidad al servicio de la ciudadanía.
 2. Impulsaremos una remodelación de la red  autobuses locales, para que el servicio no sea discriminatorio con ninguna de las zonas de la ciudad.
 3. Realizaremos campañas informativas y de sensibilización para fomentar el conocimiento y uso del transporte público entre todos los colectivos.
 4. Nos comprometemos con la total accesibilidad en la ciudad a los servicios de transporte público, continuando con la supresión de barreras arquitectónicas.
 5. Estudiaremos la implantación de autobuses con combustibles alternativos.

 VIVIENDA

 1.  Adaptaremos el alquiler de vivienda pública al precio de mercado.
 2. Crearemos una bolsa de pisos de alquiler compartido para jóvenes trabajadores y estudiantes.