22 abril, 2013

Alberto Villagrasa: “S’han desenvolupat grans projectes al Berguedà centrant els esforços en municipis de capacitat inversora menor” •  Joan Antoni López Noguera: “En aquest temps al Govern el Partit Popular ha estat molt present al territori per conèixer in situ les problemàtiques i la realitat de les diferents comarques de la província”.
 • Alberto Villagrasa: “La comarca del Berguedà ha estat per nosaltres una prioritat; és una comarca molt important a Catalunya amb un potencial turístic molt important encara per desenvolupar”.

Villagrasa BergaAlberto Villagrasa, diputat, ha fet balanç de l’exercici 2012 a la Diputació de Barcelona per fer un repàs de les actuacions que es van du a terme mentre va ocupar la Vicepresidència abans de la ruptura de l’acord de govern entre CIU i PP. En aquest sentit el Diputat Alberto Villagrasa que ha fet un balanç molt positiu del temps en govern ha expressat la seva satisfacció per les nombroses actuacions que s’han dut a terme a la província de Barcelona i a la comarca del Berguedà en particular durant la participació del Partit Popular al Govern.

Villagrasa ha estat acompanyat pel regidor del Partit Popular a Berga, Joan Antón López Noguera, i ha destacat la importància de la “tasca silenciosa” d’aquesta Administració en benefici dels municipis donant les eines i els recursos necessaris als Ajuntament perquè puguin desenvolupar amb eficàcia la seva gestió municipal i millorar el servei que donen als seus ciutadans.

Alberto Villagrasa també ha esmentat que “des de la nostra situació, ara en l’oposició, continuarem exercint, com sempre, la nostra responsabilitat amb la mateixa dedicació i rigor com feien des del Govern. La nostra oposició es constructiva i recolzarem al govern en allò que sigui bo pels municipis de la província. Les dinàmiques municipals han de tenir la seva pròpia autonomia. En aquest sentit Villagrasa ha recordat que “l’acord de govern funcionava molt bé i estava donant fruits molt positius a la província, i va ser una llàstima sacrificar un acord que estava funcionant amb tanta eficàcia”. Alberto Villagrasa ha insistit en que no “s’han d’anteposar mai els interessos de Partit als dels veïns dels municipis que formen la província de Barcelona”. En aquesta línea Villagrasa ha dit que “confia en que l’actual govern de la Diputació, en minoria, continuarà desenvolupant tots els projectes que es van acordar amb el Partit Popular a govern”

joan anton lopez nogueraEntre les actuacions més destacades durant l’exercici 2012, concretament a la comarca del Berguedà el Diputat ha destacat les realitzades en l’àmbit del patrimoni carreteres, plans de mobilitat, inventaris de camins, actuacions en promoció econòmica, ajudes d’impuls pel sector turístic,  ajuts al comerç, cultura.. “sempre donant les eines necessàries perquè els Ajuntament puguin desenvolupar la seva tasca municipal”.

Dins de les actuacions en Patrimoni a la comarca el diputat ha destacat:

 • Reparacions a  l’ Església Sant Esteve  a Bagà (59.000€).
 • Restauració de l’edifici La Baganense també a Bagà  per convertir l’edifici en central elèctrica per poder fer electricitat pels carrers (7.000 €)
 • Restauració i obres de sanejament l’Hostatgeria de Queralt a Berga (40.000 €)
 • Les Obres de manteniment de l’Església  Santa María de Salselles a Borredà (26.000 €)
 • Reparació de cobertes l’Església Sant Martí a La Nou de Berguedà  (78.000 €)
 • Pla director de la Restauració Monestir de Santa Maria Viver i Serrateix (17.000 €)
 • Programa de guiatge de monuments (recorregut per diferents monuments de la comarca) 100.000 €
 • l’elaboració del pla director de Queralt (Cofinançament del conveni de la EOI, Escola d’Organització Industrial, que és Ministeri d’Indústria). 12.000 €

Dins dels ajuts de la Diputació en l’àmbit dels serveis, equipament i espais públics ha mencionat les següents actuacions: 

 • El Pla d’autoprotecció del Teatre municipal a Berga  i Puig-reig (3.000 € a cada municipi)
 • Pla director de l’enllumenat a Saldes (8.000 €)
 • Estudi de programació per a la biblioteca Gironella
 • La reformulació del Pla de barris de Berga per adaptar a les necessitats actuals els barris de Berga del pla

En l’àmbit de les carreteres el Diputat Popular ha recordat que la Diputació actualment disposa de 300 km de xarxa viària al Berguedà i per tant s’encarrega de tot el seu manteniment. Dit això el diputat ha fet menció a les actuacions següents:

Convenis  amb els Ajuntaments de la comarca del Berguedà pel manteniment de màquines llevaneus (contracte de neteja viària 66.000)

 • Reforç del ferm a les vies del centre de conservació de Berga (amb una Inversió de 630.000 euros)
 • Bagà l’ Instal·lació d’una càmera en Coll de Pal
 • Treball de Conservació, manteniment i neteja a les carreteres (Centre de conservació de carreteres de Berga). (1.200.000 €)
 • Renovació de capes de rodament a les carreteres (Centre de conservació de carreteres de Berga 10 KM) (566.000 €).
 • El Pla d’accessibilitat i el Pla de mobilitat de Berga
 • A Gironella  l’estudi d’accés de la carretera BV 4132
 • A Montmajor l’ estudi de col·locació de bandes reductores de velocitat
 • El Pla zonal de la comarca del Berguedà. (pla de millora d’Infraestructures).

 

 • Catàleg de camins municipals a Vilada
 • Catàlegs de camins a tota la comarca del Berguedà

Tanmateix el Diputat ha enumerat nombroses actuacions realitzades  dins de l’Àrea de desenvolupament econòmic on s’han impulsat nombrosos projectes molt beneficiosos per a la comarca com:

 • El Pla de markèting del Berguedà. – en cofinançament amb el Ministeri d’Indústria (conveni de la EOI, Escola d’Organització Industrial, Ministeri d’Indústria, 12.000 €)
 • El programa de Cultura emprenedora a l’escola en Berga i Vilada (160.000 €). Per fomentar de l’emprenedoria des de l’àmbit educatiu.
 • El programa Esport i Feina amb l’objectiu de crear nous llocs de treball en el sector esportiu del Berguedà (120.000 €)

A més d’altres actuacions generals en aquest àmbit que també s’han dut a terme al Berguedà com:  Foment de programes de recolzament e impuls a les noves empreses i a les ja existents (amb una subvenció de 2,78 ME); Programes amb PIMEC amb més de 50 PIMES de la província (112.000€); Col·laboracions amb CECOT (subvencionat en un 75% per DIBA); programes de formació amb col·laboració amb els Ajuntaments  cursos a mida de formació al personal de nova contractació (on es contractava com a mínim el 50% de les persones participants (subvenció 150.000 €); Cogestió de l’Eix 1 del tram local FEDER, per garantir l’execució de projectes en temes d’activitat econòmica (7,5 ME).

Creació de programes per a millorar l’ocupabilitat de les persones; ajuts a les oficines laborals que treballen per la inserció de persones amb trastorns de salut mental (610.000 €), programes per a Joves i feina, (col·laboracions amb gremis i agents vinculats a la formació professional)  (500.000 €), entre d’altres

En l’àmbit de la cultura en aquest temps el diputat ha destacat entre les actuacions realitzades al Berguedà:

 •  El mapa del Patrimoni Cultural a Caserres  que ha permès inventariar  294 elements del patrimoni cultural i natural del municipi i per tant establir mesures per garantir la conservació i protecció, planificar la seva rendibilització social, garantir el seu accés públic, la pressa de decisions del planejament urbanístic, les rutes turístiques..
 • L’Adhesió de Bagà a la xarxa de municipis medievals (són 7 de la província de Barcelona)
 • L’Estudi de programació de la Biblioteca de Gironella
 • Suport tècnic a la construcció de la Biblioteca de Puig-Reig.
 • Suport tècnic per a la conservació del patrimoni cultural i industrial de l’antiga Fábrica Asland a Castellar de N’Hug
 • Conveni per a la rehabilitació  de la façana i cobertes de l’edifici el Casino a Berga; annex a l’escola de musica. (per donar-li usos  de sala de concerts, actuacions, conferències…) 525.000 €
 • Celebració del festival internacional de Folklore al Berguedà (Berga, Gironella i Puig-reig). (Tindrà lloc al setembre) Fins ara es feia a la comarca del Maresme. Tota una sèrie de propostes culturals i tradicionals on s’hi aplegaran dansaires i músics de diversos països d’Europa i del món.
 • El Museu de la Patum a Berga amb la col·laboració econòmica de la diputació per fer possible la seva construcció. “La festa es patrimoni de la humanitat i per tan cal col·laborar al màxim”.

I en general nombroses actuacions com Plans d’acció cultural, programes d’estudis, plans d’usos d’equipament culturals, suport a la gestió d’equipaments culturals, assessorament i suport tècnic en matèria de patrimoni cultural, programa d’Arxius municipals i patrimoni documental local….

Actuacions en l’Àrea de turisme, com el suport a la creació de l’agencia de desenvolupament del Berguedà que suposat l’ unificació de tots els consorcis en 1

I suport i ajuts en el desenvolupament de les accions de plans de markèting turístic: accions de promoció turística, nous productes turístics

I Actuacions en el comerç com la dinamització dels eixos comercials urbans (inversió de 100.000€) i el Suport als Mercats municipals i Fires.

Finalment Villagrasa ha dit que “en un any s’han visitat més de 90 municipis de tota la província i s’han mantingut reunions amb més de 182 municipis amb actuacions  que han refermat el compromís de la Diputació amb els municipis per fer més àgil la gestió dels Ajuntaments donant-los les eines per permetre una gestió municipal més eficient i en totes se’ns ha agraït el treball i la implicació del Partit Popular en el Govern de la Diputació”.

Per la seva part el regidor del Partit Popular a Berga, Joan Antoni López, ha dit que “el Partit Popular a govern de la Diputació ha estat molt present a tot el territori per conèixer in situ la realitat i les problemàtiques de les diferents comarques de la província”. Joan Anton ha destacat la importància de moltes actuacions que s’han fet al Berguedà, tant en ajuts econòmics per la millora econòmica de la comarca com a nivell de patrimoni, per la conservació i manteniment de emblemàtics monuments amb l’objectiu final d’evitar la degradació i conservar-los per al benefici social i el gaudi col·lectiu que fomenten el sentiment de pertinença de la col·lectivitat al seu entorn i perquè alhora son motor de desenvolupament econòmic, en tant que generador d’activitat en l’àmbit del turisme cultural i dels serveis”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!